Home »General News » Pakistan » The Weather

The weather report on Thursday (March 02, 2017) and the forecast for Friday (March 03, 2017).

===================================================================

CITIES TODAY TOMORROW

===================================================================

Hyderabad 15-17 (ºC) 50-60 (%) 15-17 (ºC) 50-60 (%)

Karachi 16-18 (ºC) 55-65 (%) 16-18 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 13-15 (ºC) 80-90 (%) 14-16 (ºC) 80-90 (%)

Larkana 13-15 (ºC) 65-75 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

Mirpurkhas 12-14 (ºC) 60-70 (%) 12-14 (ºC) 60-70 (%)

Muzaffarabad 07-09 (ºC) 75-85 (%) 09-11 (ºC) 80-90 (%)

Peshawar 08-13 (ºC) 50-60 (%) 08-13 (ºC) 50-60 (%)

Quetta 01-03 (ºC) 60-70 (%) 01-03 (ºC) 50-60 (%)

Rawalpindi 12-14 (ºC) 75-85 (%) 13-15 (ºC) 80-90 (%)

Sukkur 13-15 (ºC) 65-75 (%) 13-15 (ºC) 65-75 (%)

===================================================================

Karachi

-------------------------------------------------------------------

Sunset: 06:35 pm (Today)

Sunrise: 06:50 am (Tomorrow)

===================================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close
Close