Home »General News » Pakistan » The Weather
The weather report on Monday (June 12, 2017) and the forecast for Tuesday (June 13, 2017).

============================================================

CITIES TODAY TOMORROW

============================================================

Hyderabad 40-42 (ºC) 35-45 (%) 40-42 (ºC) 40-50 (%)

Karachi 35-37 (ºC) 55-65 (%) 35-37 (ºC) 55-65 (%)

Lahore 39-41 (ºC) 45-55 (%) 39-41 (ºC) 50-60 (%)

Larkana 43-45 (ºC) 25-35 (%) 43-45 (ºC) 25-35 (%)

Mirpurkhas 39-41 (ºC) 35-45 (%) 39-41 (ºC) 20-30 (%)

Muzaffarabad 37-39 (ºC) 45-55 (%) 37-39 (ºC) 55-65 (%)

Peshawar 38-43 (ºC) 30-40 (%) 40-45 (ºC) 30-40 (%)

Quetta 35-37 (ºC) 00-10 (%) 36-38 (ºC) 00-10 (%)

Rawalpindi 36-38 (ºC) 45-55 (%) 35-37 (ºC) 50-60 (%)

Sukkur 45-47 (ºC) 30-40 (%) 45-47 (ºC) 30-40 (%)

============================================================

Karachi

------------------------------------------------------------

Sunset: 07:22 pm (Today)

Sunrise: 05:41 am (Tomorrow)

============================================================Copyright Business Recorder, 2017


the author

Top
Close